Ιερά Αγρυπνία Αγ. Παϊσίου 11-07-2021

  • Εκτύπωση


Την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

Επί τη μνήμη του Οσίου πατρός ημών Π α ϊ σ ί ο υ

θα τελεστή στο Ναό μας

Ι Ε Ρ Α    Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Ώρα ενάρξεως 9.00 μ.μ.